Kontakt

  1. Europejskie Forum Rolnicze
  2. Kontakt
EFR

Kontakt

Biuro organizatora Europejskiego Forum Rolniczego
kom: + 48 663 455 366
e-mail: kontakt@forum-jasionka.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: iod@efrwp.com.pl

UWAGA!

Otwarta rejestracja uczestników jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Rejestracja rozpocznie się w styczniu 2019 roku.

Zgłoszenia do udziału w Forum przesyłane inną drogę nie będą uwzględniane.


Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej www.forum-jasionka.pl znajdują się fotografie uczestników projektów realizowanych przez Fundację "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" z siedzibą w Warszawie. Podstawą ich zamieszczenia jest zgoda na udział w danym projekcie Fundacji i rozpowszechnianie wizerunku uczestników projektu w związku z promocją działalności Fundacji. Znaczna część fotografii została wykonana i zamieszczona także z inicjatywy samych uczestników.

Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku uczestników jest Fundacja "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Miedziana 3A, 08-014 Warszawa). Dane są przetwarzane wyłącznie w celu udokumentowania sposobu realizacji projektów i promocji działalności Administratora.

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania ich usunięcia w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt na adres iod@efrwp.com.pl z opisem fotografii, która powinna być usunięta i miejsca jego publikacji.

Inspektor danych osobowych dostępny jest pod adresem e-mail: iod@efrwp.com.pl

Tagi:
Śledź nas: