Nagroda im. Józefa Ślisza

  1. Europejskie Forum Rolnicze
  2. Nagroda im. Józefa Ślisza
EFR

Nagroda im. Józefa Ślisza

Nagroda im. Józefa Ślisza przyznawana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ma na celu uhonorowanie organizacji bądź osób, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.

Nagrodę przyznaje Collegium Nagrody, w którego skład wchodzą: Elżbieta Bieniasz – córka Józefa Ślisza, Jarosław Kaczyński – Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Artur Balazs – Przewodniczący Kapituły Fundacji EFRWP.

Laureatem przyznanej po raz pierwszy w roku 2017 nagrody zostało Stowarzyszenie „Dom Wschodni - Domus Orientalis”, angażujące się w działalność na rzecz chrześcijan zamieszkujących Bliski Wschód oraz tworzenie, praktycznie od podstaw, aktywnych społeczności lokalnych wśród osób, które ze względu na swoją wiarę nie są mocno zakorzenione w arabskim społeczeństwie i potrzebują wsparcia w organizowaniu sobie codziennego życia.

W 2018 roku podczas Europejskiego Forum Rolniczego nagrodą uhonorowano Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, które zostało wyróżnione za swoją działalność w upamiętnianiu Polaków niosących pomoc Żydom oraz szerzenie wiedzy o okrucieństwach Holokaustu i II Wojny Światowej.

Śledź nas: