Organizator

 1. Europejskie Forum Rolnicze
 2. Organizator
EFR

Organizator

Fundacja EFRWP

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Jej historia sięga 1990 roku, kiedy to została powołana do życia na mocy umowy między rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą.

Obecne działania Fundacji oparte są na trzech filarach:

 • Preferencyjne pożyczki oraz kredyty na rozwój infrastruktury technicznej i społecznej terenów wiejskich oraz wsparcie rozwoju lokalnej małej i średniej przedsiębiorczości.
 • Projekty edukacyjne oraz programy prospołeczne adresowane do społeczności lokalnych.
 • Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR) służące wypracowywaniu rozwiązań i stanowisk istotnych z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na terenie całej Unii Europejskiej (projekty badawcze, analizy, raporty i opracowania naukowe, organizacja konferencji i debat na temat przyszłości obszarów wiejskich).

Agro Promotion

Spółka Agro Promotion specjalizuje się w promocji branży rolno-spożywczej i organizacji eventów. Pomaga firmom zdobywać nowe kontakty biznesowe i nawiązywać korzystną współpracę na rynkach zagranicznych. Agro Promotion aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu rozwój branży rolno-spożywczej oraz promocję biznesu na obszarach wiejskich.

Działalność Agro Promotion obejmuje następujące sektory:

 • PROMOCJA FIRM BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ
  • Organizacja spotkań biznesowych i misji handlowych
  • Monitoring możliwości biznesowych na rynkach trzecich
 • EVENTY
  • Kompleksowa organizacja kongresów i konferencji
  • Profesjonalna obsługa wystawców na eventach
 • USŁUGI DLA FIRM
  • Aktywne pozyskiwanie partnerów handlowych dla naszych Klientów
  • Organizacja dedykowanych spotkań B2B

Śledź nas: