image description Przewiń w Dół

30

Prelegentów

2

Dni forum

40

Firm i instytucji

2000

Uczestników

Europejskie Forum Rolnicze 2018

2 dni, 7 debat i paneli dyskusyjnych, 30. prelegentów, blisko 2000 uczestników — w dn. 23 – 24 marca w Jasionce k. Rzeszowa odbyło Europejskie Forum Rolnicze. Wiodącymi tematami Forum były: kształt Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku oraz rola innowacji w nowoczesnym rolnictwie.

Prelegenci Forum 2018

Debaty i panele tematyczne, które odbyły się w ramach Europejskiego Forum Rolniczego były doskonałą okazją do dyskusji o bieżących wydarzeniach w europejskim rolnictwie oraz cennym źródłem inspiracji dla uczestników wydarzenia.

Phil Hogan

Phil Hogan

Komisarz ds. rolnictwa Unii Europejskiej
dr Czesław Siekierski

dr Czesław Siekierski

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim
dr inż. Jerzy Plewa

dr inż. Jerzy Plewa

Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej
dr Ryszard Zarudzki

dr Ryszard Zarudzki

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Witold Strobel

Witold Strobel

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Wolfgang Burtscher

Wolfgang Burtscher

Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej

Relacje

Nowa perspektywa budżetowa WPR

Uroczystość wręczenia nagrody im. Józefa Ślisza (II edycja)

Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie cz. 1

Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie cz. 2

Gala konkursu "Innowacyjny Rolnik"

Współczesne rolnictwo a sztuczna inteligencja

Wykorzystanie biogazu rolniczego na potrzeby rozwoju sieci gazowych na obszarach wiejskich, szansą dla rolnictwa

Nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa – zarządzanie azotem

Techniki nawożenia roślin w nowoczesnym rolnictwie

Nowoczesne instrumenty finansowe i ubezpieczenia w rolnictwie

Galeria