Agenda

 1. Europejskie Forum Rolnicze
 2. Plan Forum 2018

Plan Forum 2018

W trakcie dwudniowych obrad, debat i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz europejskiej polityki poruszone zostały najbardziej aktualne zagadnienia dot. perspektyw rolnictwa w Unii Europejskiej.

Pobierz pełną agendę

Dzień 1

23 marzec, 2018

Rejestracja uczestników / otwarcie ekspozycji "Nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa"

Uroczyste otwarcie Europejskiego Forum Rolniczego

 • Krzysztof Podhajski, Prezes Zarządu Fundacji EFRWP
 • Artur Balazs, Prezes Kapituły Fundacji EFRWP
 • prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji EFRWP
 • Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP

aula/parter

Debata I: "Nowa perspektywa budżetowa WPR – priorytety, założenia, propozycje zmian"

 • Phil Hogan – Komisarz ds. rolnictwa UE
 • Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczpospolitej Polskiej
 • Stephane Travert – Minister Rolnictwa Republiki Francuskiej
 • Pavel Sekac – Wiceminister Rolnictwa Republiki Czeskiej
 • Zsolt Feldman – Zastępca Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier

W ramach debaty odbędzie się Dialog Obywatelski z Komisarzem ds. rolnictwa Unii Europejskiej

aula/parter

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Józefa Ślisza (II Edycja)

Zamknięcie ekspozycji: „Nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa”

Kolacja dla uczestników Forum (I piętro)

Dzień 2

24 marzec, 2018

Rejestracja Uczestników / Otwarcie ekspozycji „Nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa”

Debata II: "Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie – rola w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji"

Część I: Uczestnicy debaty

 • prof Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego
 • dr Czesław Siekierski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
 • dr inż. Jerzy Plewa – Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej
 • dr Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • dr Wolfgang Burtscher – Zastępca Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej

Część II: Wprowadzenie do paneli dyskusyjnych na temat nowych możliwości technologicznych i innowacyjnych w rolnictwie:

 • Marian Żołyniak – p.o. Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Roger Hodgkiss – Członek Zarządu PZU S.A.
 • Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupa Azoty S.A.
 • Cezary Urban – Dyrektor Działu Środków Ochrony Roślin BASF Polska Sp. z o.o.
 • Adam Ławicki – Prezes Zarządu White Hill Sp. z o.o., Sp. K.
 • Sergiusz Martyniuk – Prezes Zarządu Pronar Sp. z o.o.
 • Łukasz Wawrzyniak – Członek Zarządu KWS Polska Sp. z o.o

Część III: Wręczenie nagrody „Innowacyjny Rolnik” przyznawanej przez Tygodnik Poradnik Rolniczy, TOP Agrar i Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

aula/parter

Panel dyskusyjny I: "Współczesne rolnictwo a sztuczna inteligencja. Kierunki rozwoju i zastosowania"

Panel dyskusyjny I: "Współczesne rolnictwo a sztuczna inteligencja. Kierunki rozwoju i zastosowania"

Partner Główny Panelu – White Hill Sp. z o.o., Sp. K.

 • Louis Mahy – Dyrektor ds. Programów Badawczych, Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej
 • dr Sjaak Wolfert – Information Technology Group Wageningen University
 • prof. dr hab. Ryszard Hołownicki - Kierownik Zakładu Agroinżynierii Instytutu Ogrodnictwa Państwowego Instytutu Badawczego
 • dr hab. Hazem M. Kalaji – Koordynator Projektu White Hill Sp. z o.o., Sp. K., Pełnomocnik Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biologii ds. Współpracy Międzynarodowej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) i ekspert w Komisji UE
 • Jerzy Koronczok – Prezes Zarządu Agrocom Polska, rolnik (40 ha)

Moderator panelu: dr hab. inż. Krzysztof Koszela – Kierownik Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

sala konferencyjna/parter

Panel dyskusyjny II: "Wykorzystanie biogazu rolniczego na potrzeby rozwoju sieci gazowych na obszarach wiejskich, szansą dla rolnictwa"

Panel dyskusyjny II: "Wykorzystanie biogazu rolniczego na potrzeby rozwoju sieci gazowych na obszarach wiejskich, szansą dla rolnictwa"

Partner Główny Panelu – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 • Witold Strobel – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 • dr Wioletta Czemiel-Grzybowska – Wiceprezes Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
 • prof. dr hab. inż. Jacek Przybył –Dyrektor Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • dr inż. Krystian Butlewski – Kierownik Oddziału Poznańskiego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Państwowego Instytutu Badawczego

Moderator panelu: Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl

sala konferencyjna / I piętro

Panel dyskusyjny III: „Nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa – zarządzanie azotem”

Panel dyskusyjny III: „Nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa – zarządzanie azotem”

Partner Główny Panelu – BASF Polska Sp. z o.o.

 • prof. dr hab. Marek Korbas – Kierownik Zakładu Mikologii Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego
 • dr Jan Klir – Dyrektor Wydziału Systemów Zarządzania Uprawami Instytutu Badań Roślin w Pradze, Szef Zespołu ds. Przygotowania i Rewizji Programów Działania Azotanów w Republice Czeskiej
 • Bogusław Rzeźnicki – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • dr Witold Łykowski – Kierownik Działu R&D w BASF Polska Sp. z o.o.

Moderator panelu: prof. dr hab. Witold Grzebisz - Kierownik Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

sala konferencyjna/parter

Panel dyskusyjny IV: "Techniki nawożenia roślin w nowoczesnym rolnictwie"

Panel dyskusyjny IV: "Techniki nawożenia roślin w nowoczesnym rolnictwie"

Partner Główny Panelu – Grupa Azoty S.A.

 • dr hab. Paweł Wójcik – Kierownik Pracowni Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych Instytutu Ogrodnictwa Państwowego Instytutu Badawczego
 • dr Tamara Jadczyszyn – Kierownik Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego Państwowego Instytutu Badawczego
 • Sławomir Zając – Kierownik Biura Marketingu Produktów Nawozowych w Grupie Azoty S.A.

Moderator panelu: prof. dr hab. inż. Janusz Igras – Dyrektor Naukowy Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

sala konferencyjna / I piętro

Panel dyskusyjny V: "Nowoczesne instrumenty finansowe i ubezpieczenia w rolnictwie" Panel dyskusyjny V: "Nowoczesne instrumenty finansowe i ubezpieczenia w rolnictwie"

Panel dyskusyjny V: "Nowoczesne instrumenty finansowe i ubezpieczenia w rolnictwie"

Partner Główny Panelu – PZU S.A. oraz Alior Bank S.A.

 • Mariusz Łęgowski – Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej
 • Izabela Dąbrowska-Kasiewicz - Dyrektor ds. Finansowania Sektora Rolno-Spożywczego w Alior Bank S.A.
 • dr inż. Michał Soliwoda – Zakład Finansów Rolnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego
 • Václav Vilhelm – Dyrektor Zakładu Modelowania Wpływów Polityki Rolnej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Informacji w Pradze (Republika Czeska)

Moderator panelu: prof. dr hab. Andrzej Kowalski – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego

sala konferencyjna/parter

Lunch dla uczestników Forum

Zamknięcie ekspozycji: „Nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa”